કરદાતાઓ માટે મોદી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 IT રિટર્નની તારીખ વધારીને 30 નવેમ્બર 2020 કરાઈ 👉 ટેક્સ ઓડિટ 31 ઓક્ટોબર સુધી કરી શકાશે

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

કરદાતાઓ માટે મોદી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

👉 IT રિટર્નની તારીખ વધારીને 30 નવેમ્બર 2020 કરાઈ
👉 ટેક્સ ઓડિટ 31 ઓક્ટોબર સુધી કરી શકાશે
#AatmanirbharBharat

કરદાતાઓ માટે મોદી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 IT રિટર્નની તારીખ વધારીને 30 નવેમ્બર 2020 કરાઈ 👉 ટેક્સ ઓડિટ 31 ઓક્ટોબર સુધી કરી શકાશે #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0