શ્રી હરિકોટા ખાતે આવેલ સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતે થી ISRO - Indian Space Research Organisation દ્વારા ચંદ્રયાન 2ના લોન્ચિંગની ઐતિહાસિક ક્ષણોનું નિરીક્ષણ કરતાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi.

Chandrayaan2

શ્રી હરિકોટા ખાતે આવેલ સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતે થી ISRO - Indian Space Research Organisation દ્વારા ચંદ્રયાન 2ના લોન્ચિંગની ઐતિહાસિક ક્ષણોનું નિરીક્ષણ કરતાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi.

#Chandrayaan2

શ્રી હરિકોટા ખાતે આવેલ સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતે થી ISRO - Indian Space Research Organisation દ્વારા ચંદ્રયાન 2ના લોન્ચિંગની ઐતિહાસિક ક્ષણોનું નિરીક્ષણ કરતાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી Narendra Modi. #Chandrayaan2

Let's Connect

sm2p0