તાપી ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એકલ વિધાલયની સ્થાપના અવસરે વિશાળ એકલ સમારોહ કાર્યક્રમ. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Ishwar Parmar, મંત્રી શ્રી Ganpatsinh Vasava તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહીતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

તાપી ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એકલ વિધાલયની સ્થાપના અવસરે વિશાળ એકલ સમારોહ કાર્યક્રમ. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Ishwar Parmar, મંત્રી શ્રી Ganpatsinh Vasava તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહીતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

તાપી ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એકલ વિધાલયની સ્થાપના અવસરે વિશાળ એકલ સમારોહ કાર્યક્રમ. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Ishwar Parmar, મંત્રી શ્રી Ganpatsinh Vasava તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહીતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0