IPPBની શરૂઆત દેશના અર્થતંત્ર અને સામાજિક વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન લાવવા કરવામાં આવી રહી છે.પહેલા અમે જનધન થકી કરોડો દેશવાસીઓને બેંક સુધી પહોંચાડ્યા અને હવે અમે બેંકને ગામડાઓ તથા ગરીબોના દ્વાર સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ.

IndiaPostPaymentsBank

IPPBની શરૂઆત દેશના અર્થતંત્ર અને સામાજિક વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન લાવવા કરવામાં આવી રહી છે.પહેલા અમે જનધન થકી કરોડો દેશવાસીઓને બેંક સુધી પહોંચાડ્યા અને હવે અમે બેંકને ગામડાઓ તથા ગરીબોના દ્વાર સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ.
#IndiaPostPaymentsBank

IPPBની શરૂઆત દેશના અર્થતંત્ર અને સામાજિક વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન લાવવા કરવામાં આવી રહી છે.પહેલા અમે જનધન થકી કરોડો દેશવાસીઓને બેંક સુધી પહોંચાડ્યા અને હવે અમે બેંકને ગામડાઓ તથા ગરીબોના દ્વાર સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ. #IndiaPostPaymentsBank

Let's Connect

sm2p0