ભારતના સ્ટાર્ટ અપ અને ટેકનોલોજી સમુદાયને મેડ ઈન ઈન્ડિયા એપ્સના માધ્યમથી પોતાની પ્રતિભાને ખીલવવાની મોટી તક મોદી સરકારે અનેક કેટેગરીમાં આત્મનિર્ભર ભારત એપ ઈનોવેશન ચેલેન્જ શરૂ કરી વધુ માહિતી માટે :innovate.mygov.in/app-challenge/

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતના સ્ટાર્ટ અપ અને ટેકનોલોજી સમુદાયને મેડ ઈન ઈન્ડિયા એપ્સના માધ્યમથી પોતાની પ્રતિભાને ખીલવવાની મોટી તક

મોદી સરકારે અનેક કેટેગરીમાં આત્મનિર્ભર ભારત એપ ઈનોવેશન ચેલેન્જ શરૂ કરી

વધુ માહિતી માટે :innovate.mygov.in/app-challenge/

ભારતના સ્ટાર્ટ અપ અને ટેકનોલોજી સમુદાયને મેડ ઈન ઈન્ડિયા એપ્સના માધ્યમથી પોતાની પ્રતિભાને ખીલવવાની મોટી તક મોદી સરકારે અનેક કેટેગરીમાં આત્મનિર્ભર ભારત એપ ઈનોવેશન ચેલેન્જ શરૂ કરી વધુ માહિતી માટે :innovate.mygov.in/app-challenge/

Let's Connect

sm2p0