સાંભળો ઓડિયો, શ્રમિકોને ટ્રેન ટિકિટનું ભાડુ ચૂકવવા બાબતે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યે જ ખોલી કોંગ્રેસની પોલ.. દેશની જનતાને કરવામાં આવેલા ભ્રામક વાયદાનું સ્પષ્ટિકરણ કોણ આપશે Indian National Congress - Gujarat કે પછી Indian National Congress?? હંમેશાની જેમ આ વખતે પણ રાજકીય જશ ખાટવા કોંગ્રસે દેશની જનતાને ખોટા વચનો આપી ભરમાવવાની કોશિશ કરી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સાંભળો ઓડિયો,

શ્રમિકોને ટ્રેન ટિકિટનું ભાડુ ચૂકવવા બાબતે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યે જ ખોલી કોંગ્રેસની પોલ.. દેશની જનતાને કરવામાં આવેલા ભ્રામક વાયદાનું સ્પષ્ટિકરણ કોણ આપશે Indian National Congress - Gujarat કે પછી Indian National Congress??

હંમેશાની જેમ આ વખતે પણ રાજકીય જશ ખાટવા કોંગ્રસે દેશની જનતાને ખોટા વચનો આપી ભરમાવવાની કોશિશ કરી

સાંભળો ઓડિયો, શ્રમિકોને ટ્રેન ટિકિટનું ભાડુ ચૂકવવા બાબતે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યે જ ખોલી કોંગ્રેસની પોલ.. દેશની જનતાને કરવામાં આવેલા ભ્રામક વાયદાનું સ્પષ્ટિકરણ કોણ આપશે Indian National Congress - Gujarat કે પછી Indian National Congress?? હંમેશાની જેમ આ વખતે પણ રાજકીય જશ ખાટવા કોંગ્રસે દેશની જનતાને ખોટા વચનો આપી ભરમાવવાની કોશિશ કરી

Let's Connect

sm2p0