ગાંધીનગર ખાતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્‍ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહના વરદ હસ્તે Indian Institute of Skill નો શિલાન્યાસ સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉ. મહેન્દ્રનાથ પાન્ડેય, માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નિતીનભાઈ પટેલ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્‍ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહના વરદ હસ્તે Indian Institute of Skill નો શિલાન્યાસ સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉ. મહેન્દ્રનાથ પાન્ડેય, માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નિતીનભાઈ પટેલ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્‍ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહના વરદ હસ્તે Indian Institute of Skill નો શિલાન્યાસ સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉ. મહેન્દ્રનાથ પાન્ડેય, માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નિતીનભાઈ પટેલ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી પણ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0