કોરોના ને કારણે ઉભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિમાં રાજ્યના મધ્ય ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ, ભોજન અને અન્ય વસ્તુઓનું વિતરણ કરતા ભાજપના સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમજ કાર્યકર્તાશ્રીઓ ‪‬ ‪

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19, LetsFeedThePoor

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19, LetsFeedThePoor

કોરોના ને કારણે ઉભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિમાં રાજ્યના મધ્ય ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ, ભોજન અને અન્ય વસ્તુઓનું વિતરણ કરતા ભાજપના સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમજ કાર્યકર્તાશ્રીઓ

‪#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19 ‬
‪#LetsFeedThePoor

કોરોના ને કારણે ઉભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિમાં રાજ્યના મધ્ય ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ, ભોજન અને અન્ય વસ્તુઓનું વિતરણ કરતા ભાજપના સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમજ કાર્યકર્તાશ્રીઓ ‪#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19 ‬ ‪#LetsFeedThePoor

Let's Connect

sm2p0