આ સમય સંકલ્પ લેવાનો છે કે આપણે સૌ કોરોના વોરિયર્સનું સન્માન કરીશું

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

આ સમય સંકલ્પ લેવાનો છે કે આપણે સૌ કોરોના વોરિયર્સનું સન્માન કરીશું

#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

આ સમય સંકલ્પ લેવાનો છે કે આપણે સૌ કોરોના વોરિયર્સનું સન્માન કરીશું #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0