ગુજરાત થઇ જાવ તૈયાર એક ઐતિહાસિક લડાઈ માટે. દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર મોકો મળ્યો છે ઘરે બેઠા બેઠા દેશભક્તિ નિભાવવાનો. ચાલો આપણે સૌ ગુજરાત સરકારનો સાથ આપીને બનીએ કોરોના વોરિયર્સ.

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

ગુજરાત થઇ જાવ તૈયાર એક ઐતિહાસિક લડાઈ માટે. દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર મોકો મળ્યો છે ઘરે બેઠા બેઠા દેશભક્તિ નિભાવવાનો. ચાલો આપણે સૌ ગુજરાત સરકારનો સાથ આપીને બનીએ કોરોના વોરિયર્સ.
#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

ગુજરાત થઇ જાવ તૈયાર એક ઐતિહાસિક લડાઈ માટે. દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર મોકો મળ્યો છે ઘરે બેઠા બેઠા દેશભક્તિ નિભાવવાનો. ચાલો આપણે સૌ ગુજરાત સરકારનો સાથ આપીને બનીએ કોરોના વોરિયર્સ. #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0