પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જી દ્વારા આવતીકાલના રોજ આપવામાં આવેલા જનતા કર્ફ્યુ ને સમર્થન આપવા સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જી દ્વારા આવતીકાલના રોજ આપવામાં આવેલા જનતા કર્ફ્યુ ને સમર્થન આપવા સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

#IndiaFightsCorona
#GujaratFightsCovid19

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જી દ્વારા આવતીકાલના રોજ આપવામાં આવેલા જનતા કર્ફ્યુ ને સમર્થન આપવા સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0