સૌ ગુજરાતવાસીઓ આજે કોરોના વાયરસ સામે એક થઈને લડી રહ્યા છે, ગુજરાતની જનતાએ આ અતિસંવેદનશીલ ઘડીમાં એકતા-ભાઈચારાનું દર્શન કરાવ્યુ છે તે બદલ હું સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

સૌ ગુજરાતવાસીઓ આજે કોરોના વાયરસ સામે એક થઈને લડી રહ્યા છે, ગુજરાતની જનતાએ આ અતિસંવેદનશીલ ઘડીમાં એકતા-ભાઈચારાનું દર્શન કરાવ્યુ છે તે બદલ હું સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

સૌ ગુજરાતવાસીઓ આજે કોરોના વાયરસ સામે એક થઈને લડી રહ્યા છે, ગુજરાતની જનતાએ આ અતિસંવેદનશીલ ઘડીમાં એકતા-ભાઈચારાનું દર્શન કરાવ્યુ છે તે બદલ હું સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0