ગુજરાતમાં કોરોનાનો એક પણ પોઝિટિવ કેસ નથી, છતાં પણ કોરોના વાયરસના સંક્રમણને ખાળવા રાજ્ય સરકાર છે સંપૂર્ણ સજ્જ.

IndiaFightsCorona

ગુજરાતમાં કોરોનાનો એક પણ પોઝિટિવ કેસ નથી, છતાં પણ કોરોના વાયરસના સંક્રમણને ખાળવા રાજ્ય સરકાર છે સંપૂર્ણ સજ્જ.

#IndiaFightsCorona

ગુજરાતમાં કોરોનાનો એક પણ પોઝિટિવ કેસ નથી, છતાં પણ કોરોના વાયરસના સંક્રમણને ખાળવા રાજ્ય સરકાર છે સંપૂર્ણ સજ્જ. #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0