વતન પરત જવા માંગતા પરપ્રાંતિયો માટે ભારતીય રેલવે એ શરુ કરી ‘શ્રમિક સ્પેશિયલ’ ટ્રેન સેવા

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

વતન પરત જવા માંગતા પરપ્રાંતિયો માટે ભારતીય રેલવે એ શરુ કરી ‘શ્રમિક સ્પેશિયલ’ ટ્રેન સેવા
#IndiaFightsCorona

વતન પરત જવા માંગતા પરપ્રાંતિયો માટે ભારતીય રેલવે એ શરુ કરી ‘શ્રમિક સ્પેશિયલ’ ટ્રેન સેવા #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0