મોદી સરકારે કોરોના મહામારીનાં પગલે દેશના વિવિધ ભાગોમાં ફસાયેલા પરપ્રાંતીય શ્રમજીવીઓ સહિત અન્ય લોકોની આંતર રાજ્ય આવનજાવન માટે મંજૂરી આપી‬ ‪

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

મોદી સરકારે કોરોના મહામારીનાં પગલે દેશના વિવિધ ભાગોમાં ફસાયેલા પરપ્રાંતીય શ્રમજીવીઓ સહિત અન્ય લોકોની આંતર રાજ્ય આવનજાવન માટે મંજૂરી આપી‬
‪#IndiaFightsCorona

મોદી સરકારે કોરોના મહામારીનાં પગલે દેશના વિવિધ ભાગોમાં ફસાયેલા પરપ્રાંતીય શ્રમજીવીઓ સહિત અન્ય લોકોની આંતર રાજ્ય આવનજાવન માટે મંજૂરી આપી‬ ‪#IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0