પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના કુશળ નેતૃત્વ અને દેશવાસીઓ ના સહયોગથી ભારત આજે કોરોના મહામારી પર કાબૂ મેળવવાની દિશામાં અગ્રેસર છે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના કુશળ નેતૃત્વ અને દેશવાસીઓ ના સહયોગથી ભારત આજે કોરોના મહામારી પર કાબૂ મેળવવાની દિશામાં અગ્રેસર છે
#IndiaFightsCorona

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના કુશળ નેતૃત્વ અને દેશવાસીઓ ના સહયોગથી ભારત આજે કોરોના મહામારી પર કાબૂ મેળવવાની દિશામાં અગ્રેસર છે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0