કોરોના વોરિયર્સની સલામતી સુનિશ્ચિત કરતી મોદી સરકાર 👉 સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓની સલામતી માટે મોદી સરકારે કાયદામાં સુધારો કરી વટહુકમ જાહેર કર્યો

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોરોના વોરિયર્સની સલામતી સુનિશ્ચિત કરતી મોદી સરકાર

👉 સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓની સલામતી માટે મોદી સરકારે કાયદામાં સુધારો કરી વટહુકમ જાહેર કર્યો
#IndiaFightsCorona

કોરોના વોરિયર્સની સલામતી સુનિશ્ચિત કરતી મોદી સરકાર 👉 સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓની સલામતી માટે મોદી સરકારે કાયદામાં સુધારો કરી વટહુકમ જાહેર કર્યો #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0