કોરોના વાયરસને પગલે લોકડાઉનની સ્થિતીમાં રાજ્યના વિવિધ આવાસ ગૃહોમાં રહેતા બાળકોના ભવિષ્ય માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ.

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસને પગલે લોકડાઉનની સ્થિતીમાં રાજ્યના વિવિધ આવાસ ગૃહોમાં રહેતા બાળકોના ભવિષ્ય માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ.
#IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસને પગલે લોકડાઉનની સ્થિતીમાં રાજ્યના વિવિધ આવાસ ગૃહોમાં રહેતા બાળકોના ભવિષ્ય માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ. #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0