માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની ગુજરાતમાં કામ કરતા શ્રમજીવીઓને અપીલ

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની ગુજરાતમાં કામ કરતા શ્રમજીવીઓને અપીલ

#IndiaFightsCorona

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની ગુજરાતમાં કામ કરતા શ્રમજીવીઓને અપીલ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0