કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્યભરના નાગરિકોને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અપીલ

IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્યભરના નાગરિકોને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અપીલ

#IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્યભરના નાગરિકોને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની અપીલ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0