કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્યભરના નાગરિકોને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની અપીલ

IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્યભરના નાગરિકોને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની અપીલ

#IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્યભરના નાગરિકોને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની અપીલ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0