પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી શ્રદ્ધેય અટલ બિહારી વાજપેયીજીને વધુ એક શ્રદ્ધાંજલિ. ભારત રત્ન અટલ બિહારી વાજપેયીજીએ આપણા દેશને અપાવેલી સિદ્ધિઓ દેશ હંમેશા યાદ રાખશે. વિડીયો India TV News નાં સૌજન્યથી.

AtaljiAmarRahen

પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી શ્રદ્ધેય અટલ બિહારી વાજપેયીજીને વધુ એક શ્રદ્ધાંજલિ. ભારત રત્ન અટલ બિહારી વાજપેયીજીએ આપણા દેશને અપાવેલી સિદ્ધિઓ દેશ હંમેશા યાદ રાખશે. વિડીયો India TV News નાં સૌજન્યથી. #AtaljiAmarRahen

પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી શ્રદ્ધેય અટલ બિહારી વાજપેયીજીને વધુ એક શ્રદ્ધાંજલિ. ભારત રત્ન અટલ બિહારી વાજપેયીજીએ આપણા દેશને અપાવેલી સિદ્ધિઓ દેશ હંમેશા યાદ રાખશે. વિડીયો India TV News નાં સૌજન્યથી. #AtaljiAmarRahen

Let's Connect

sm2p0