રાજ્યની ભાજપ સરકારના સુશાસન અને પારદર્શક નીતિઓના પરિણામે ગુજરાત બન્યું બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન - IEM દ્વારા થયેલ મૂડીરોકાણમાં 51% હિસ્સા સાથે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત મોખરે - મેક ઈન ઈન્ડિયા હેઠળ ગુજરાતમાં 200થી વધુ વિદેશી કંપનીઓ ઉદ્યોગ સ્થાપશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યની ભાજપ સરકારના સુશાસન અને પારદર્શક નીતિઓના પરિણામે ગુજરાત બન્યું બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન

- IEM દ્વારા થયેલ મૂડીરોકાણમાં 51% હિસ્સા સાથે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત મોખરે

- મેક ઈન ઈન્ડિયા હેઠળ ગુજરાતમાં 200થી વધુ વિદેશી કંપનીઓ ઉદ્યોગ સ્થાપશે

રાજ્યની ભાજપ સરકારના સુશાસન અને પારદર્શક નીતિઓના પરિણામે ગુજરાત બન્યું બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન - IEM દ્વારા થયેલ મૂડીરોકાણમાં 51% હિસ્સા સાથે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત મોખરે - મેક ઈન ઈન્ડિયા હેઠળ ગુજરાતમાં 200થી વધુ વિદેશી કંપનીઓ ઉદ્યોગ સ્થાપશે

Let's Connect

sm2p0