હું માસ્ક પહેર્યા વિના બહાર નહીં નીકળું હું બે ગજની દૂરી બનાવીને રાખીશ હું વડીલો અને બાળકો ને ઘરમાં જ રાખીશ ‘હું પણ છું કોરોના વોરિયર ’

HuPanCoronaWarrior

હું માસ્ક પહેર્યા વિના બહાર નહીં નીકળું
હું બે ગજની દૂરી બનાવીને રાખીશ
હું વડીલો અને બાળકો ને ઘરમાં જ રાખીશ

‘હું પણ છું કોરોના વોરિયર ’

#HuPanCoronaWarrior

હું માસ્ક પહેર્યા વિના બહાર નહીં નીકળું હું બે ગજની દૂરી બનાવીને રાખીશ હું વડીલો અને બાળકો ને ઘરમાં જ રાખીશ ‘હું પણ છું કોરોના વોરિયર ’ #HuPanCoronaWarrior

Let's Connect

sm2p0