“હું પણ કોરોના વોરિયર્સ” અભિયાન અંતર્ગત પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, તમામ મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખશ્રીઓ અને જિલ્લાના પ્રમુખશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

“હું પણ કોરોના વોરિયર્સ” અભિયાન અંતર્ગત પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, તમામ મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખશ્રીઓ અને જિલ્લાના પ્રમુખશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

#HuPanCoronaWarrior

“હું પણ કોરોના વોરિયર્સ” અભિયાન અંતર્ગત પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, તમામ મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખશ્રીઓ અને જિલ્લાના પ્રમુખશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #HuPanCoronaWarrior

Let's Connect

sm2p0