“હું પણ કોરોના વોરિયર” અભિયાન અંતર્ગત એક સપ્તાહ દરમિયાન રાજ્યમાં યોજાશે વિવિધ કાર્યક્રમો

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

“હું પણ કોરોના વોરિયર” અભિયાન અંતર્ગત એક સપ્તાહ દરમિયાન રાજ્યમાં યોજાશે વિવિધ કાર્યક્રમો
#HuPanCoronaWarrior

“હું પણ કોરોના વોરિયર” અભિયાન અંતર્ગત એક સપ્તાહ દરમિયાન રાજ્યમાં યોજાશે વિવિધ કાર્યક્રમો #HuPanCoronaWarrior

Let's Connect

sm2p0