“હું પણ કોરોના વોરિયર્સ” અભિયાન અંતર્ગત માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. આ સંવાદ દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

“હું પણ કોરોના વોરિયર્સ” અભિયાન અંતર્ગત માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. આ સંવાદ દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#HuPanCoronaWarrior

“હું પણ કોરોના વોરિયર્સ” અભિયાન અંતર્ગત માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. આ સંવાદ દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. #HuPanCoronaWarrior

Let's Connect

sm2p0