ભાજપ ગુજરાત પ્રમુખ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીએ સાંસદ શ્રી પૂનમબેન, શહેરપ્રમુખ શ્રી હસમુખભાઈ હિંડોચા સાથે મળીને શહેરના લાલ બંગલાની HDFC અને SBI બેંકની બ્રાન્ચીસની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે ત્યાં પૈસા એક્સચેન્જ કરવા આવેલા લોકોને મીઠાઈ આપી હતી તેમજ તેમની સાથે સરકારના આ નિર્ણય અંગે ચર્ચાઓ પણ કરી હતી. લોકો બેંકો તરફથી મળતા સહકારથી ખુશ છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપ ગુજરાત પ્રમુખ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીએ સાંસદ શ્રી પૂનમબેન, શહેરપ્રમુખ શ્રી હસમુખભાઈ હિંડોચા સાથે મળીને શહેરના લાલ બંગલાની HDFC અને SBI બેંકની બ્રાન્ચીસની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે ત્યાં પૈસા એક્સચેન્જ કરવા આવેલા લોકોને મીઠાઈ આપી હતી તેમજ તેમની સાથે સરકારના આ નિર્ણય અંગે ચર્ચાઓ પણ કરી હતી. લોકો બેંકો તરફથી મળતા સહકારથી ખુશ છે.

ભાજપ ગુજરાત પ્રમુખ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણીએ સાંસદ શ્રી પૂનમબેન, શહેરપ્રમુખ શ્રી હસમુખભાઈ હિંડોચા સાથે મળીને શહેરના લાલ બંગલાની HDFC અને SBI બેંકની બ્રાન્ચીસની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે ત્યાં પૈસા એક્સચેન્જ કરવા આવેલા લોકોને મીઠાઈ આપી હતી તેમજ તેમની સાથે સરકારના આ નિર્ણય અંગે ચર્ચાઓ પણ કરી હતી. લોકો બેંકો તરફથી મળતા સહકારથી ખુશ છે.

Let's Connect

sm2p0