અમદાવાદ ખાતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા લૉ ગાર્ડન ખાતે નવનિર્મિત મોડર્ન હાઈજેનિક ફૂડ સ્ટ્રીટ - હેપ્પી સ્ટ્રીટનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રકાકા, મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ તેમજ ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

HappyStreet

BJP | BJP Gujarat,  HappyStreet

અમદાવાદ ખાતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા લૉ ગાર્ડન ખાતે નવનિર્મિત મોડર્ન હાઈજેનિક ફૂડ સ્ટ્રીટ - હેપ્પી સ્ટ્રીટનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રકાકા, મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ તેમજ ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#HappyStreet

અમદાવાદ ખાતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા લૉ ગાર્ડન ખાતે નવનિર્મિત મોડર્ન હાઈજેનિક ફૂડ સ્ટ્રીટ - હેપ્પી સ્ટ્રીટનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ કોષાધ્યક્ષ શ્રી સુરેન્દ્રકાકા, મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ તેમજ ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #HappyStreet

Let's Connect

sm2p0