ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુભાઈ વાઘાણીએ સૌ ગુજરાતવાસીઓને દિવાળી અને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવી. Jitu Vaghani

HappyDiwali

ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુભાઈ વાઘાણીએ સૌ ગુજરાતવાસીઓને દિવાળી અને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવી. #HappyDiwali Jitu Vaghani

ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જીતુભાઈ વાઘાણીએ સૌ ગુજરાતવાસીઓને દિવાળી અને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવી. #HappyDiwali Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0