લક્ષ્મીપૂજનનું પર્વ ધનતેરસ આપના જીવનમાં અઢળક સુખ-સમૃધ્ધિ લાવે તેવી શુભકામના !

HappyDhanteras

BJP | BJP Gujarat,  HappyDhanteras

લક્ષ્મીપૂજનનું પર્વ ધનતેરસ આપના જીવનમાં અઢળક સુખ-સમૃધ્ધિ લાવે તેવી શુભકામના ! #HappyDhanteras

લક્ષ્મીપૂજનનું પર્વ ધનતેરસ આપના જીવનમાં અઢળક સુખ-સમૃધ્ધિ લાવે તેવી શુભકામના ! #HappyDhanteras

Let's Connect

sm2p0