શીખ ધર્મના દસમાં ગુરુ તથા ખાલસા પંથના સંસ્થાપક ગુરુ ગોવિંદ સિંહજી ની જન્મ જયંતિ પર તેમને કોટી કોટી વંદન

GuruGobindSingh

BJP | BJP Gujarat,  GuruGobindSingh

શીખ ધર્મના દસમાં ગુરુ તથા ખાલસા પંથના સંસ્થાપક ગુરુ ગોવિંદ સિંહજી ની જન્મ જયંતિ પર તેમને કોટી કોટી વંદન #GuruGobindSingh

શીખ ધર્મના દસમાં ગુરુ તથા ખાલસા પંથના સંસ્થાપક ગુરુ ગોવિંદ સિંહજી ની જન્મ જયંતિ પર તેમને કોટી કોટી વંદન #GuruGobindSingh

Let's Connect

sm2p0