આજથી રાજ્યમાં અમલી બનેલા ગુજસીટોક (GUJCTOC) કાયદા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આજથી રાજ્યમાં અમલી બનેલા ગુજસીટોક (GUJCTOC) કાયદા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

આજથી રાજ્યમાં અમલી બનેલા ગુજસીટોક (GUJCTOC) કાયદા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0