અમદાવાદ ખાતે નવનિર્મિત ફ્લાયઓવર બ્રિજનું લોકાર્પણ કરતા ગૃહમંત્રી તેમજ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ

GujaratWelcomesShah

અમદાવાદ ખાતે નવનિર્મિત ફ્લાયઓવર બ્રિજનું લોકાર્પણ કરતા ગૃહમંત્રી તેમજ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ #GujaratWelcomesShah

અમદાવાદ ખાતે નવનિર્મિત ફ્લાયઓવર બ્રિજનું લોકાર્પણ કરતા ગૃહમંત્રી તેમજ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ શાહ #GujaratWelcomesShah

Let's Connect

sm2p0