"જય જય ગરવી ગુજરાત" સૌ ગૌરવવંતા ગુજરાતીઓને ગુજરાત સ્થાપના દિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ..

GujaratGauravDivas

BJP | BJP Gujarat,  GujaratGauravDivas

"જય જય ગરવી ગુજરાત"

સૌ ગૌરવવંતા ગુજરાતીઓને ગુજરાત સ્થાપના દિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ..
#GujaratGauravDivas

"જય જય ગરવી ગુજરાત" સૌ ગૌરવવંતા ગુજરાતીઓને ગુજરાત સ્થાપના દિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ.. #GujaratGauravDivas

Let's Connect

sm2p0