કોરોનાના કારણે વિસ્થાપિતો અને જરૂરિયાતમંદ લોકોની સહાયતા માટે રાજ્ય સરકારો ને કડક પગલાં લેવા મોદી સરકારે આપ્યા નિર્દેશ

GujaratFightsCovid19, IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19, IndiaFightsCorona

કોરોનાના કારણે વિસ્થાપિતો અને જરૂરિયાતમંદ લોકોની સહાયતા માટે રાજ્ય સરકારો ને કડક પગલાં લેવા મોદી સરકારે આપ્યા નિર્દેશ

#GujaratFightsCovid19
#IndiaFightsCorona

કોરોનાના કારણે વિસ્થાપિતો અને જરૂરિયાતમંદ લોકોની સહાયતા માટે રાજ્ય સરકારો ને કડક પગલાં લેવા મોદી સરકારે આપ્યા નિર્દેશ #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0