ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્યમાં સર્જાયેલી કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિની સમીક્ષા માટે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ.

GujaratFightsCovid19, IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19, IndiaFightsCorona

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્યમાં સર્જાયેલી કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિની સમીક્ષા માટે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ.
#GujaratFightsCovid19
#IndiaFightsCorona

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજ્યમાં સર્જાયેલી કોરોના વાયરસની પરિસ્થિતિની સમીક્ષા માટે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0