ધરતીપુત્રોના હિતને વરેલી રાજયની ભાજપ સરકાર કપરા સમયમાં કાયમ માટે તેમની પડખે ઉભી રહી છે ત્યારે લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે પણ ધરતીપુત્રોને સહાય રૂપ થવા અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા

GujaratFightsCovid19

ધરતીપુત્રોના હિતને વરેલી રાજયની ભાજપ સરકાર કપરા સમયમાં કાયમ માટે તેમની પડખે ઉભી રહી છે ત્યારે લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે પણ ધરતીપુત્રોને સહાય રૂપ થવા અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા
#GujaratFightsCovid19

ધરતીપુત્રોના હિતને વરેલી રાજયની ભાજપ સરકાર કપરા સમયમાં કાયમ માટે તેમની પડખે ઉભી રહી છે ત્યારે લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે પણ ધરતીપુત્રોને સહાય રૂપ થવા અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0