ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે. પી. નડ્ડા જી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ અને ઉપપ્રમુખશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે. પી. નડ્ડા જી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ અને ઉપપ્રમુખશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો.
#GujaratFightsCovid19

ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે. પી. નડ્ડા જી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ અને ઉપપ્રમુખશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0