પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ આગેવાન તથા ભાવનગરના પ્રભારી શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા એ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કર્યો.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ આગેવાન તથા ભાવનગરના પ્રભારી શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા એ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કર્યો.
#GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ આગેવાન તથા ભાવનગરના પ્રભારી શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા એ વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કર્યો. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0