માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એમ્સ ના ડાયરેક્ટર ડો. રણદીપ ગુલેરીયા અને ડો. મનીષ સુનેજા સાથે રાજ્યમાં કોરોના ની પરિસ્થિતિની સમિક્ષા અર્થે બેઠક યોજાઈ.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એમ્સ ના ડાયરેક્ટર ડો. રણદીપ ગુલેરીયા અને ડો. મનીષ સુનેજા સાથે રાજ્યમાં કોરોના ની પરિસ્થિતિની સમિક્ષા અર્થે બેઠક યોજાઈ.
#GujaratFightsCovid19

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એમ્સ ના ડાયરેક્ટર ડો. રણદીપ ગુલેરીયા અને ડો. મનીષ સુનેજા સાથે રાજ્યમાં કોરોના ની પરિસ્થિતિની સમિક્ષા અર્થે બેઠક યોજાઈ. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0