ગુજરાત ગૌરવ દિવસ નિમિતે 'ગુજરાતના કોરોના વોરિયર્સ' વિષય પર યોજાનાર ચિત્ર, કાવ્ય અને નિબંધ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને કોરોના વોરિયર્સ પ્રત્યે આપણો ભાવ વ્યક્ત કરીએ

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

ગુજરાત ગૌરવ દિવસ નિમિતે 'ગુજરાતના કોરોના વોરિયર્સ' વિષય પર યોજાનાર ચિત્ર, કાવ્ય અને નિબંધ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને કોરોના વોરિયર્સ પ્રત્યે આપણો ભાવ વ્યક્ત કરીએ
#GujaratFightsCovid19

ગુજરાત ગૌરવ દિવસ નિમિતે 'ગુજરાતના કોરોના વોરિયર્સ' વિષય પર યોજાનાર ચિત્ર, કાવ્ય અને નિબંધ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને કોરોના વોરિયર્સ પ્રત્યે આપણો ભાવ વ્યક્ત કરીએ #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0