પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષ જી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના સાંસદશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષ જી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના સાંસદશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.
#GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષ જી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના સાંસદશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0