પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ મધ્ય ગુજરાતના સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને પ્રદેશ હોદ્દેદારશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ મધ્ય ગુજરાતના સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને પ્રદેશ હોદ્દેદારશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.
#GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી અને પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી ભુપેન્દ્રજી યાદવ અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ મધ્ય ગુજરાતના સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને પ્રદેશ હોદ્દેદારશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0