પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ આજરોજ ડોક્ટર સેલના પ્રતિનિધિઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ આજરોજ ડોક્ટર સેલના પ્રતિનિધિઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.
#GujaratFightsCovid19

પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ આજરોજ ડોક્ટર સેલના પ્રતિનિધિઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0