પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ આજરોજ જિલ્લા પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ, જિલ્લાના પ્રભારીશ્રીઓ-પ્રમુખશ્રીઓ-મહામંત્રીશ્રીઓ, મોરચાના પ્રમુખશ્રીઓ-મહામંત્રીશ્રીઓ તેમજ યુવા મોરચાના પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ આજરોજ જિલ્લા પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ, જિલ્લાના પ્રભારીશ્રીઓ-પ્રમુખશ્રીઓ-મહામંત્રીશ્રીઓ, મોરચાના પ્રમુખશ્રીઓ-મહામંત્રીશ્રીઓ તેમજ યુવા મોરચાના પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.
#GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ આજરોજ જિલ્લા પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ, જિલ્લાના પ્રભારીશ્રીઓ-પ્રમુખશ્રીઓ-મહામંત્રીશ્રીઓ, મોરચાના પ્રમુખશ્રીઓ-મહામંત્રીશ્રીઓ તેમજ યુવા મોરચાના પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0