કોરોના મહામારી સામે લડવા રાજ્ય સરકારના મુખ્યમંત્રી રાહતફંડમાં રાજ્યના નાગરિકો, સેવાભાવી સંગઠનો અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ યથાશક્તિ ફાળો આપી શકે છે.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારી સામે લડવા રાજ્ય સરકારના મુખ્યમંત્રી રાહતફંડમાં રાજ્યના નાગરિકો, સેવાભાવી સંગઠનો અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ યથાશક્તિ ફાળો આપી શકે છે.
#GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારી સામે લડવા રાજ્ય સરકારના મુખ્યમંત્રી રાહતફંડમાં રાજ્યના નાગરિકો, સેવાભાવી સંગઠનો અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ યથાશક્તિ ફાળો આપી શકે છે. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0