કોરોના ની મહામારી સામે લડવા રાજ્યની વિવિધ ધાર્મિક સંસ્થાઓ તેમજ વિવિધ સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં ફાળો આપવામાં આવી રહ્યો છે જેને સ્વીકારતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કોરોના ની મહામારી સામે લડવા રાજ્યની વિવિધ ધાર્મિક સંસ્થાઓ તેમજ વિવિધ સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં ફાળો આપવામાં આવી રહ્યો છે જેને સ્વીકારતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
#GujaratFightsCovid19

કોરોના ની મહામારી સામે લડવા રાજ્યની વિવિધ ધાર્મિક સંસ્થાઓ તેમજ વિવિધ સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં ફાળો આપવામાં આવી રહ્યો છે જેને સ્વીકારતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0