માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાના ખાનગી તબીબો અને ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોશિએશન ના અગ્રણીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. આ દરમિયાન રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાના ખાનગી તબીબો અને ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોશિએશન ના અગ્રણીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. આ દરમિયાન રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#GujaratFightsCovid19

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાના ખાનગી તબીબો અને ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોશિએશન ના અગ્રણીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. આ દરમિયાન રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0