માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અધ્યક્ષતામાં તેમજ નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી કેબિનેટની બેઠક યોજાઈ.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અધ્યક્ષતામાં તેમજ નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી કેબિનેટની બેઠક યોજાઈ.
#GujaratFightsCovid19

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અધ્યક્ષતામાં તેમજ નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી કેબિનેટની બેઠક યોજાઈ. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0